PM(6+1)x1マルチモード ポンプコンバイナ

PM(6+1)x1 Multi-mode Pump Combiner

■ 特 長

・ 高信号光伝達効率
・ 高ポンプ効率
・ 高変更消光比
・ 波長無依存
・ カスタム作製可

■ 用 途

・ 高出力ファイバレーザ

■ 仕 様

信号光
動作波長
(nm)
ポンプ光
動作波長
(nm)
ポンプファイバ 入射側
シグナルファイバ
出射側ファイバ ポンプ効率(%)
(Typ.)
ハンドリング
パワー(W)
メーカ
仕様書
1000-1100 800-1000 105/125
(NA=0.15)
PM980
PM6/125 DCF
PM 6/125 DCF
PM 10/125 DCF
PM 12/125 DCF
PM 15/125 DCF
PM 20/125 DCF
93 25
1000-1100 800-1000 105/125
(NA=0.15)
PM980
PM6/125 DCF
PM 20/200 DCF 97 25
1000-1100 800-1000 105/125
(NA=0.15)
PM980
PM6/125 DCF
PM 25/250 DCF
PM 30/250 DCF
PM 20/400 DCF
97 50
1000-1100 800-1000 105/125
(NA=0.22)
PM980
PM6/125 DCF
PM 6/125 DCF
PM 10/125 DCF
PM 12/125 DCF
PM 15/125 DCF
PM 20/125 DCF
92 25
1000-1100 800-1000 105/125
(NA=0.22)
PM980
PM6/125 DCF
PM 20/200 DCF
PM 25/250 DCF
PM 30/250 DCF
95 25
1000-1100 800-1000 105/125
(NA=0.22)
PM980
PM6/125 DCF
PM 20/400 DCF 97 25
1500-1600 800-1000 105/125
(NA=0.15)
PM1550
PM1550 DCF
PM1550 DCF 93 25
1500-1600 800-1000 105/125
(NA=0.22)
PM1550
PM1550 DCF
PM1550 DCF 92 25
1000-1100 800-1000 105/125
(NA=0.15)
PM10/125 SCF
PM 10/125 DCF
PM 10/125 DCF
PM 12/125 DCF
PM 15/125 DCF
PM 20/125 DCF
93 25
1000-1100 800-1000 105/125
(NA=0.15)
PM10/125 SCF
PM 10/125 DCF
PM 20/200 DCF 97 25
1000-1100 800-1000 105/125
(NA=0.15)
PM10/125 SCF
PM 10/125 DCF
PM 25/250 DCF
PM 30/250 DCF
PM 20/400 DCF
97 50
1000-1100 800-1000 105/125
(NA=0.22)
PM10/125 SCF
PM 10/125 DCF
PM 10/125 DCF
PM 12/125 DCF
PM 15/125 DCF
PM 20/125 DCF
92 25
1000-1100 800-1000 105/125
(NA=0.22)
PM10/125 SCF
PM 10/125 DCF
PM 20/200 DCF
PM 25/250 DCF
PM 30/250 DCF
95 25
1000-1100 800-1000 105/125
(NA=0.22)
PM10/125 SCF
PM 10/125 DCF
PM 20/400 DCF 97 25
1000-1100 800-1000 200/220
(NA=0.22)
PM 10/125 SCF
(NA=0.08)
PM 20/400 DCF
(NA=0.06/0.46)
98 200
1000-1100 800-1000 220/242
(NA=0.22)
PM 10/125 SCF
(NA=0.08)
PM 20/400 DCF
(NA=0.06/0.46)
98 200
1000-1100 800-1000 105/125
(NA=0.15)
PM12/125 SCF
PM 12/125 DCF
PM 12/125 DCF
PM 15/125 DCF
PM 20/125 DCF
93 25
1000-1100 800-1000 105/125
(NA=0.15)
PM12/125 SCF
PM 12/125 DCF
PM 20/200 DCF 97 25
1000-1100 800-1000 105/125
(NA=0.15)
PM12/125 SCF
PM 12/125 DCF
PM 25/250 DCF
PM 30/250 DCF
PM 20/400 DCF
97 50
1000-1100 800-1000 105/125
(NA=0.22)
PM12/125 SCF
PM 12/125 DCF
PM 12/125 DCF
PM 15/125 DCF
PM 20/125 DCF
92 25
1000-1100 800-1000 105/125
(NA=0.22)
PM12/125 SCF
PM 12/125 DCF
PM 20/200 DCF
PM 25/250 DCF
PM 30/250 DCF
95 25
1000-1100 800-1000 105/125
(NA=0.22)
PM12/125 SCF
PM 12/125 DCF
PM 20/400 DCF 97 25
1000-1100 800-1000 105/125
(NA=0.15)
PM 15/125 SCF
PM 15/125 DCF
PM 15/125 DCF
PM 20/125 DCF
93 25
1000-1100 800-1000 105/125
(NA=0.15)
PM 15/125 SCF
PM 15/125 DCF
PM 20/200 DCF 97 25
1000-1100 800-1000 105/125
(NA=0.15)
PM 15/125 SCF
PM 15/125 DCF
PM 25/250 DCF
PM 30/250 DCF
PM 20/400 DCF
97 50
1000-1100 800-1000 105/125
(NA=0.22)
PM 15/125 SCF
PM 15/125 DCF
PM 15/125 DCF
PM 20/125 DCF
92 25
1000-1100 800-1000 105/125
(NA=0.22)
PM 15/125 SCF
PM 15/125 DCF
PM 20/200 DCF
PM 25/250 DCF
PM 30/250 DCF
95 25
1000-1100 800-1000 105/125
(NA=0.22)
PM 15/125 SCF
PM 15/125 DCF
PM 20/400 DCF 97 25
1000-1100 800-1000 105/125
(NA=0.15)
PM 20/125 SCF
PM 20/125 DCF
PM 20/125 DCF 93 25
1000-1100 800-1000 105/125
(NA=0.15)
PM 20/125 SCF
PM 20/125 DCF
PM 20/200 DCF 97 25
1000-1100 800-1000 105/125
(NA=0.15)
PM 20/125 SCF
PM 20/125 DCF
PM 25/250 DCF
PM 30/250 DCF
PM 20/400 DCF
97 50
1000-1100 800-1000 105/125
(NA=0.22)
PM 20/125 SCF
PM 20/125 DCF
PM 20/125 DCF 92 25
1000-1100 800-1000 105/125
(NA=0.22)
PM 20/125 SCF
PM 20/125 DCF
PM 20/200 DCF
PM 25/250 DCF
PM 30/250 DCF
95 25
1000-1100 800-1000 105/125
(NA=0.22)
PM 20/125 SCF
PM 20/125 DCF
PM 20/400 DCF 97 25
カスタム仕様をご希望の場合は、その旨をご連絡下さい。
PER=>18dBです。

■ パッケージ
パッケージサイズにつきましては、ハンドリングパワーや使用ファイバ径を考慮し、メーカが提案致します。

■ 品番構成

PMMPC (6+1)x1 励起方向 ポンプ光
動作波長
ハンドリング
パワー
信号光
動作波長
ポンプ
ファイバ
シグナル
ファイバ
出射側
ファイバ
パッケージ ファイバ長
    F=前方励起
B=後方励起
800-1000nm 25W
50W
200W
1000-1100nm
1500-1600nm
      C1
C2
C4
C7
S2
0.8m
1m


HOME

株式会社ハナムラオプティクス